Wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu!

Biura przedstawicielskie w Chinach opodatkowane jak inne stałe przedsiębiorstwa

Zmiany w opodatkowaniu Biur Przedstawicielskich (RO) w Chinach mogą mieć konsekwencje dla polski firm importujących lub exportujących mających swoje siedziby w Chinach

Biura przedstawicielskie w Chinach są opodatkowane tak samo jak inne stałe przedsiębiorstwa. „Doraźne środki dot. administracji poboru podatków u biur przedstawicielskich zagranicznych przedsiębiorstw (guoshuifa nr 18 [2010])” zastosowane przez Państwową Administrację Podatkową stanowią, że od biur przedstawicielskich wymaga się płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, jak również podatku od prowadzenia działalności gospodarczej oraz podatku VAT, co z reguły równe jest ok. 11-12% wszystkich wydatków biura. Od biur wymaga się też w związku z tym prowadzenia odpowiedniej księgowości zaświadczającej o ich dochodach i zyskach, jak również składania zeznań podatkowych.

Biura przedstawicielskie, które nie mogą określić swoich zysków, muszą określić swoją wartość podatkową za pomocą metody stałej relacji do kosztów, lub metody uznającej sam dochód za zysk. Używając którejkolwiek z tych metod, marża zysku jest uznawana za nie mniejszą niż 15%. Metoda stałej relacji do kosztów jest aktualnie najczęściej stosowaną w biurach przedstawicielskich składających zeznania podatkowe, jak również wiąże się z nią najmniejsze ryzyko zakwestionowania jej przez władze podatkowe. Używając tej metody, wydatki związane z prowadzeniem biura są podstawą pod rozliczenie podatkowe. Najczęstszymi kosztami prowadzenia biura są z reguły czynsz, koszty administracyjne oraz pensje.

Powrót do spisu artykułów

© 2013 Impex Consulting sp. z o.o.