Wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu!

Pięcioletnie wizy do Chin

Chiny planują wydać pięcioletnie wizy uprawniające do wielokrotnego przekraczania granicy dla wykwalifikowanych cudzoziemców

utworzone mają zostać dwie kategorie wizy: R1 i R2

Biuro ds. Legislacyjnych Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej wydało propozycję projektu Rozporządzenia Administracyjnego dotyczącego wjazdu i wyjazdu cudzoziemców (odtąd “Projektu”), który zawiera zapewnienie dłużej trwających wiz dla zagranicznych ekspertów. Projekt będzie oddany do wglądu publicznego do 3. czerwca 2013 roku w celu zebrania opinii na jego temat.

Projekt ujawnia dwa nowe typy wiz – wizę kategorii R1 i wizę kategorii R2 – specjalnie stworzonych dla utalentowanych cudzoziemców oraz zagranicznych specjalistów pracujących na wyższych stanowiskach i posiadających umiejętności pilnie potrzebne krajowi. Wiza kategorii R1 jest klasyfikowana jako wiza stałego pobytu, podczas gdy wiza kategorii R2 jest wizą tymczasową uprawniającą do wielokrotnego wjazdu i wyjazdu z kraju.

Zarówno kandydujący o wizę kategorii R1, jak i wizę kategorii R2, powinni być ekspertami uznanymi przez lokalne samorządy oraz wyższe instancje, jak również specjalistami, których Chiny pilnie potrzebują. Kandydaci będą zobowiązani okazać odpowiednie dokumenty w trakcie swojego procesu aplikacyjnego. Najbliżsi członkowie rodziny osoby posiadającej wizę tacy jak: małżonkowie, rodzice, dzieci poniżej 18 roku życia, również mogą ubiegać się o wizę jako krewni na utrzymaniu.

“Rozporządzenie z pewnością pomoże tym, którzy pracują w innych krajach, a którzy chcieliby pracować w Chinach. Indie wprowadziły taki program pięcioletniej wizy już kilka lat temu, dlatego też Chiny próbują je nadgonić jeśli chodzi o ich zdolność do przyciągania zagranicznych talentów,” komentuje Chris Devonshire-Ellis z Dezan Shira & Associates.

Osoby zainteresowane wyrażeniem swojej opinii na temat Projektu przed ostatecznym terminem, tj. 3. czerwca, mogą użyć następujących metod:

  1. Zalogować się na stronie internetowej: www.chinalaw.gov.cn, i wyrazić swoją opinię poprzez System Kolekcji Komentarzy
  2. Napisać list z opinią do: Mailbox 2067, Beijing (Kod pocztowy: 100035), i opisać kopertę jako: “Kolekcja Komentarzy na temat Rozporządzenia Administracyjnego dotyczącego wjazdu i wyjazdu cudzoziemców.”
  3. Wysłać wiadomość e-mail z opinią pod adres: wgrrjcj@chinalaw.gov.cn
Powrót do spisu artykułów

© 2013 Impex Consulting sp. z o.o.

TAGs
created at TagCrowd.com