Wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu!

Import z Chin a wymogi skutecznego audytu twojej fabryki - na podstawie ISO 9000.

skuteczny import z Chin

Audyt fabryki stanowi istotny krok do sukcesu w imporcie z Chin, kontaktując się z fabryką jedynie za pomocą e-mail`i czy telefonów nigdy nie odda prawdziwych warunków panujących w zakładzie produkcyjnym

Sprawdzanie fabryki w Chinach jest często bardziej lub mniej oparte na punktach opisanych w dokumentacji ISO 9000. Oznacza to, że audyt zwykle polega na wyszukiwaniu luk w systemie kontroli jakości zaimplementowanym w fabryce.

Dlaczego jest to ważne? Ponieważ ma to wpływ na solidność i wiarygodność fabryki (jak duże są szanse, że fabryka ma problemy z jakością lub nie dotrzymuje terminów) co dla importera jest zwykle jedną z najważniejszych kwestii.

Przykładowy system kontroli fabryki pod względem systemów jakościowych składa się zwykle z następujących punktów

1. Zrozumienie wymagań klienta (zamawiającego)

 • Czy istnieje jasna lista z charakterystyką zamawianych przez importera produktów, zanim produkcja zostanie rozpoczęta?
 • Czy jest jasne, w jaki sposób każdy z tych punktów będzie zmierzony lub przetestowany?
 • Czy pracownicy zakładu i kontroli jakości maja dostęp do zatwierdzonej próbki? Jak łatwy jest ten dostęp (zdjęcie, fizyczna próbka w rękach kontrolera, itd.?)

2. Dostawcy materiałów/komponentów

 • Jak fabryka wybiera i ocenia swoich dostawców surowców.
 • Czy istnieje lista zatwierdzonych dostawców?
 • Czy surowce są importowane czy chińskiej produkcji?.
 • W jaki sposób fabryka przekazuje swoje wymagania dotyczące zamawianych surowców u swoich dostawców. Czy wymogi są jasne i dokładne?

3. Kontrola Jakości Surowców Przychodzących (KJSP)

 • Jakie kroki podejmuje fabryka po otrzymaniu surowcow od dostawcy?
 • W jaki sposób surowce zostają sprawdzane pod względem zgodności ze specyfikacja?
 • Czy podczas odbioru surowców przeprowadzane są jakieś testy? Jakie?
 • Czy wysyłane są próbki do zewnętrznych laboratoriów? Jak często?
 • Jak przechowywane sa surowce?
 • Czy surowce są odpowiednio skatalogowane? (kody kreskowe, systemy magazynowe)
 • Czy dostęp do nich jest bezproblemowy?
 • Czy istnieje system First-In, First-Out (FIFO)? Lub czy istnieje jakiś inny system magazynowy?
 • Czy są wydelegowani pracownicy specjalnie do KJSP
 • Czy wyniki KJSP są odpowiednio opisane w formach raportów?

4. Organizacja produkcji

 • Czy każdy z pracowników ma jasne instrukcje i procedury dzialania? (lacznie z działem kontoli jakości)?
 • W jaki sposob fabryka sprawdza czy każdy z krokow produkcyjnych jest odpowiednio przeprowadzany?
 • W jaki sposob przechowywane sa niedokończone jeszcze produkty? Czy są odpowiednio zabezpieczane?

5. Kontrola Jakości w Trakcie Produkcji (KJTP)

 • Jakie są punkty kontroli jakości podczas produkcji towarów?
 • Jaki procent produkcji jest sprawdzany?
 • Co fabryka robi z zebranymi danymi (korekty / prewencja/ ponowna produkcja)?
 • Co dzieje się z wadliwymi produktami? (naprawa / recykling / odpad…)
 • Czy są pracownicy wydelegowani jedynie do kontroli jakości w trakcie produkcji? Ilu?
 • Czy kontrola jakości podczas produkcji kończy się formalnym raportem?

6. Outsourcing produkcji (podwykonawstwo)

 • Czy materiały są dostarczane bezpośrednio do podwykonawcy? Czy są sprawdzane?
 • Jak fabryka kontroluje prace podwykonawców?
 • Czy kontrola jakości podwykonawców kończy się formalnym raportem?

7. Ostateczna Kontrola Jakości (OKJ)

 • Jak przechowywane są skończone produkty?
 • Czy Ostateczna kontrola jakości przeprowadzana jest przed czy po spakowaniu produkcji?
 • Ile produktów sprawdzanych jest podczas kontroli?
 • Jak wybierane są próbki do kontroli? (partiami, losowo…)
 • Jeśli ostateczna kontrola jakości oparta jest na losowych próbkach to jaki jest poziom inspekcji, na którym poziomie AQL jest bazowana.
 • Co dzieje się w przypadku wykrycia wad?
 • Czy są pracownicy wydelegowani jedynie do ostatecznej kontroli jakości? Ilu?
 • Czy ostateczna kontrola jakości kończy się formalnym raportem?

8. Park maszynowy i instrumenty testujące

 • W jaki sposób fabryka sprawdza czy używane instrumenty miernicze są dostępne i użyte we właściwy sposób?
 • Czy instrument miernicze są regularnie kalibrowane?
 • Jak często maszyny produkcyjne przechodzą kontrole?
 • Czy wyniki takiej kontroli są przechowywane i dostępne?

9. Prewencja

 • Jaka jest procedura w przypadku wykrycia problemu przy przygotowywaniu próbki?
 • Jaka jest procedura w przypadku wykrycia problemu przy produkcji masowej?
 • Czy fabryka szuka przyczyn problemów?
 • Jakie akcje podejmuje fabryka aby te problemy się nie powtórzyły w przyszłości

Aby import z Chin był importem bezpiecznym należy pamiętać o powyższych punktach przy audycie fabryki. Dokładne sprawdzenie fabryki przed złożeniem zamówienia pozwoli na uniknięcie wielu nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

audyt-fabryki-chiny
Powrót do spisu artykułów

Źródło: Renaud Anjoran | Quality inspection tips, Tłumaczenie: © 2013 Impex Consulting sp. z o.o.

TAGs
created at TagCrowd.com