Wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu!

O firmie Impex Consulting

A
IMPEX Consulting zatrudnia lub współpracuje z 40 osobami o wysokich kwa-lifikacjach merytorycznych i mających duże doświadczenie w administrowa-niu przedsiębiorstwami oraz posiadających uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub inne uprawnienia przewidziane przepisami polskiego prawa.
Działalność IMPEX – Consulting w zakresie obsługi przedsiębiorstw znacznie wykracza poza powszechną ofertę biur doradczych i rachunkowych koncentrując się nie tylko na opracowywaniu teoretycznych analiz i prowadzeniu bieżących spraw administracyjno - księgowych, lecz również na organizacji i przeprowadzaniu strategicznych zmian w przedsiębiorstwie w zakresie optymalizacji jego działalności administracyjnej, a także na doradzaniu Klientowi – jak działać, aby Jego Firma osiągała optymalne rezultaty.
b
Biuro jest przygotowane technicznie i organizacyjnie do obsługi klientów mających siedzibę poza terenem działania (Śląsk) – stosujemy nowoczesne metody pracy za pośrednictwem Internetu, (obsługa Klienta za pośrednictwem pracy na zdalnym pulpicie na serwerze Klienta), stosujemy wszelkie nowo-czesne systemy komunikacji z Klientem.
Firma IMPEX – Consulting sp. z o.o. prowadzi od 18 lat działalność gospodarczą jako Biuro Doradcze oraz świadczy usługi w zakresie:
 • Doradztwo Biznesowe (gospodarcze) – wszystkie branże,
 • Doradztwo Informatyczne (w tym między innymi: administracja systemami informatycznymi; integracja różnych systemów informatycznych, wdrażanie nowych systemów informatycznych),
 • Doradztwo Finansowe (w tym między innymi: doradztwo kredytowe, doradztwo w zakresie poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych, doradztwo w zakresie pozyskiwania wsparcia przedsięwzięć gospodarczych z funduszy Unii Europejskiej),
 • Doradztwo Księgowe - specjalistyczne usługi księgowe
 • Doradztwo Prawne (w tym między innymi: zastępstwa procesowe w spra-wach gospodarczych, usługi radców prawnych, usługi adwokackie)
 • Doradztwo Podatkowe (prawo podatkowe Polski, prawo podatkowe Unii Eu-ropejskiej),
 • Doradztwo Ubezpieczeniowe (w tym między innymi: obsługa wszelkich ubezpieczeń w Firmie)
 • Doradztwo Personalne (w tym: usługi pozyskiwania pracowników),
 • Doradztwo Techniczne – (wyceny, ekspertyzy, analizy, studia wykonalności),
 • Doradztwo w zakresie nowych przedsięwzięć biznesowych (biznesplany, case – study, itp.)
 • Doradztwo w zakresie rozwiązywania indywidualnych problemów pracowników kluczowych w firmie.
 • Usługi administrowania firmą
 • Usługi organizacji szkoleń ogólnych i specjalistycznych,
 • Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Usługi tłumaczeń
 • Kompleksowa obsługa importu z krajów azjatyckich, w szczególności z Chin. W skład tej usługi wchodzi m.in.: wyszukiwanie producentów, negocjacje i zawieranie kontraktów, kontrola jakości, spedycja międzynarodowa