Case studies - czyli co zrobiliśmy

Niektóre z naszych projektów

Spółki z udziałem kapitału zagranicznego:
P:
Projekt realizowany od maja 2005 roku: organizacja działalności spółki w Polsce (księgowość; kadry-płace, systemy logistyczne i magazynowe; integracja systemu „spółki matki” ze spółką polską). Wdrożenie systemu księgowo – sprzedażowego w oparciu o niemiecki system informatyki księgowej – projekt w trakcie realizacji.
P:
Projekt realizowany od września 2004 roku – założenie i rejestracja firmy w Polsce; organizacja działalności handlowej; administracyjnej i księgowej; systemy logistyczne „zamówienia i dostawy” – integracja systemu „spółki matki” ze spółką polską; organizacja masowej obsługi klientów – odbiorców, administrowanie spółką. dostawy – integracja systemu „spółki matki” ze spółką polską.
Spółki polskie:
P:
Projekt realizowany od 2002 roku: inwestycja (budowa fabryki); organizo-wanie działalności spółki (rekrutacja pracowników, organizacja systemów administracyjnych, logistycznych, informatycznych, księgowych,); zarządza-nie firmą (udział w pracach zarządu spółki).
P:
Projekt realizowany od stycznia 2005 roku: założenie i organizacja działalności spółki (rekrutacja pracowników, organizacja systemów administracyjnych, logistycznych, informatycznych, księgowych, opracowanie i wdrożenie prowizyjnego systemu wynagradzania przedstawicieli handlowych); zarządzanie firmą (udział w pracach zarządu spółki).

P:
Projekt realizowany od 2002 roku: założenie i organizacja pracy spółki – przejęcie funkcjonującego przedsiębiorstwa jako aportu do nowo powstałej spółki; systemy administracyjne i księgowo – płacowe; opracowanie i wdro-żenie prowizyjnego systemu wynagradzania przedstawicieli handlowych.

P:
Projekt realizowany od maja 2003 roku: organizacja działalności spółki od początku jej istnienia – wdrożenie systemów księgowych i płacowych; stałe doradztwo gospodarcze. Opracowanie strategii przekształcenia w spółkę akcyjną i wejścia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych.

P:
Projekt realizowany w latach 2001-2003 – weryfikacja i naprawa wadliwie działających w spółce systemów księgowych i płacowych za lata 1998 – 2001.

P:
Projekt w przygotowaniu: wyprowadzenie spraw księgowo – płacowo – kadrowych na zewnątrz spółki, umożliwienie i zapewnienie właścicielom oraz Radzie Nadzorczej możliwości uzyskiwania bieżącej informacji o stanie firmy (właściciele prowadzą szereg innych interesów w znacznej odległości od firmy oraz zagranicą, a ich miejscem zamieszkania jest Warszawa i Tarnowskie Góry i Jaworzno).

P:
Realizacja projektu – analizy opłacalności zmiany strategii zarządzania spółką poprzez outsourcing czynności księgowych, płacowych i kadrowych oraz opracowanie procedur przejścia i przeprowadzenie procesu wyboru firmy outsourcingowej.