Wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu!

Wstęp do Przedsiębiorstw Handlowych z Zagranicznym Kapitałem w Chinach.

Przedsiębiorstwa Handlowe z Zagranicznym Kapitałem (ang. FICE – Foreign-Invested Commercial Enterprise), stają się idealną drogą dla zagranicznych inwestorów próbujących wejść na rynek Chin Kontynentalnych lub wzmocnić swoją pozycje współpracy handlowej z Chinami. Dotychczasowo, zagraniczne firmy mogły samodzielnie zakładać firmy handlowe tylko po zarejestrowaniu w Strefach Wolnego Handlu. Jednakże, w efekcie zobowiązań Chin wobec Światowej Organizacji Handlu, w których deklarowały one udzielenie praw handlowych i dystrybucyjnych przedsiębiorstwom z zagranicznymi inwestycjami, od 11. Grudnia 2004 roku zagraniczni inwestorzy mają pozwolenie na zakładanie Przedsiębiorstw Handlowych z Zagranicznymi Inwestycjami w Chinach, za czym idzie możliwość prowadzenia sprzedaży hurtowej oraz detalicznej, jak również innych rodzajów interesów.

Definicja FICE
Przedsiębiorstwo Handlowe z Zagranicznym Kapitałem (FICE) dotyczy przedsiębiorstw, w których występuje element zagranicznych inwestycji, zajmujących się poniższymi rodzajami działalności:

 • Agencja Komisyjna: Sprzedaż dóbr jako agent, broker lub aukcjoner, lub sprzedaż cudzych dóbr jako hurtownik poprzez pobór opłat na bazie kontraktowej; oraz związane z tym usługi pomocnicze.
 • Sprzedaż hurtowa: Sprzedaż dóbr detalistom, konsumentom wewnątrz przemysłu, handlu lub organizacji, lub innym hurtownikom; oraz związane z tym usługi pomocnicze.
 • Sprzedaż detaliczna: Sprzedaż dóbr pojedynczym klientom lub grupom w konkretnych lokacjach poprzez telewizję, telefon, e-mail, Internet, lub automaty do sprzedaży; oraz związane z tym usługi pomocnicze.
 • Franchising: Autoryzacja użytkowania znaku handlowego, nazwy firmowej oraz modułu operacyjnego poprzez podpisywanie kontraktów dla celów uzyskania wynagrodzenia lub opłat koncesyjnych.
“Zważywszy że w centrum zainteresowań w tej chwili znajduje się wzrost rynku konsumenckiego w Chinach, przez ostatnie lata widzieliśmy duży napływ zagranicznych inwestorów korzystających ze struktur FICE w Chinach,” komentował Cory Lam z Dezan Shira & Associates. „Jest to zwłaszcza widoczne w rejonie delty rzeki Jangcy, gdzie wiele firm próbuje sprowadzić swoje rozpoznawalne zachodnie marki do rozwijających się gospodarek w Szanghaju, Hangzhou i Suzhou.”

FICE: plusy i minusy
Założenie FICE jest jedną z najlepszych metod dla zagranicznej firmy na dystrybucję jej produktów w Chinach. Plusy i minusy tego systemu wymienione są poniżej:

Plusy
 • Można dokonywać sprzedaży w Yuanach dla lokalnych chińskich klientów oraz wydawać fapiao.
 • Możliwość korzystania ze zwrotów nadpłaty podatku VAT, jeśli dokonuje się eksportu za pomocą FICE. Dla firm których główną działalnością jest import z Chin może okazać się to najważniejszym punktem.
 • Można przejąć kontrolę nad łańcuchem dostaw oraz rozszerzyć bazę dostawców w Chinach poprzez dokonywanie zakupów w Yuanach.
 • Można zakładać i nadzorować filie gdziekolwiek w Chinach.
 • Można mieć 100%-ową własność zagraniczną.
 • Można zatrudniać bezpośrednio.
 • Nie ma rocznych obrotów lub minimalnych wymogów dotyczących aktywów.

FICE może również dokonywać wiele czynności z zakresów handlu hurtowego, detalicznego oraz franchisingu w Chinach.

Minusy
 • Wymóg zarejestrowanego kapitału – zwykle minimum 500.000 Yuanów aby zostać płatnikiem generalnym podatku VAT.
 • Założenie może zająć kilka miesięcy (zwykle 4-6 miesięcy).
 • Kwestie związane z eksportem i płatnością VAT-u mogą być skomplikowane.
 • Trzeba uzyskać zgodę kilku organów.

Zgodnie z prawem, minimalnym kapitałem jest 100.000 Yuanów dla firmy z wieloma udziałowcami, lub 30.000 Yuanów dla firmy z tylko jednym udziałowcem. Jednakże, jako że zarejestrowany kapitał musi odzwierciedlać potrzeby danego przedsiębiorstwa, jest on z reguły znacznie wyższy niż minimalny wymóg. Zależnie od typu operacji, typowy minimalny kapitał wymagany aby móc skorzystać z systemu mieści się w granicach od 500.000 do 1 miliona Yuanów.

FICE: kwestie podatkowe

Ważniejszymi podatkami obowiązującymi w systemie FICE są podatek VAT oraz podatek CIT. Inne podatki, takie jak podatek od działalności gospodarczej, podatki konsumpcyjne, taryfy celne, podatki od nieruchomości, opłaty skarbowe, lub podatki licencyjne za użytkowanie pojazdów i statków, mogą również wchodzić w rachubę, w zależności od różnych sytuacji.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Opodatkowany dochód danego przedsiębiorstwa jest równy dochodowi netto po odjęciu odpowiednich kosztów biznesowych, takich jak administracja, marketing i opłaty finansowe. Standardową stawką CIT dla systemu FICE w Chinach jest 25% - tak samo jak dla chińskich firm od 2008 roku.

Podatek od towarów i usług

Wszystkie przedsiębiorstwa i osoby fizyczne zajmujące się sprzedażą dóbr, udzielaniem usług przetwarzania, naprawy lub wymiany, lub importem dóbr w Chinach muszą płacić podatek VAT. Wewnątrz tej struktury są dwa rodzaje podatników VAT:

 • Generalni podatnicy VAT.
 • Podatnicy VAT na małą skalę.

Dla generalnych podatników VAT, stawka wynosi zwykle 17% dla większości produktów. Podatek wymagany jest zrównoważeniem „podatku naliczonego” z danego okresu po odjęciu od niego „podatku należnego” z danego okresu. Równaniem na wysokość wymaganego podatku jest:

 • Podatek wymagany = podatek naliczony za dany okres – podatek należny za dany okres.

 • Dla podatników VAT na małą skalę, podatek wymagany liczy się w następujący sposób:

 • Podatek wymagany = wysokość sprzedaży x odpowiednia stawka podatku wynosząca 3%


 • „Większość klientów nie wie, że rejestracja podatku VAT będzie zasadniczą częścią procesu zakładania systemu,” komentuje Lam. „Dla zarządzających systemami FICE bardzo ważną rzeczą jest zdobycie statusu generalnego podatnika VAT, gdyż bez niego nie mogą oni odjąć VATu należnego od VATu naliczonego, co będzie miały duży wpływ na marże.”

  Powrót do spisu artykułów

  Źródło: China Briefing, Tłumaczenie: © 2013 Impex Consulting sp. z o.o.

  TAGs
  created at TagCrowd.com