Wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu!

Czy warto przeprowadzić wstępny audyt fabryki w Chinach przed złożeniem zamówienia?

Na to pytanie łatwo jest sobie odpowiedzieć w momencie gdy w musimy wpłacić zaliczkę do chińskiego producenta zanim zacznie się masowa produkcja towarów. Czy jesteś w stanie podjąć ryzyko straty 20-30% wartości twojego zamówienia tylko na podstawie wymiany kilku e-maili?

Prawdopodobnie nie. Dlatego zawsze przed wybraniem fabryki lub przed złożeniem zamówienia warto wydać ułamek wartości całego przedsięwzięcia i podjąć ostateczną decyzję w oparciu o informacje pochodzące z niezależnego źródła i sprawdzone na miejscu. Chiny to kraj, w którym znajduje się ogromna liczba fabryk. Jak podjąć współpracę z najlepszym podmiotem? Przeprowadzając audyt wybranych przedsiębiorstw.

Jak wygląda wstępny audyt fabryki i co jest sprawdzane?

Na audyt fabryki składają się różne komponenty w zależności od tego jakie są wymagania klienta i jaka jest specyfikacja produktu. Są jednak główne pozycje, które zawsze powinny znaleźć się na liście:

1. Kontrola dokumentów w wybranej fabryce w Chinach

Kontroler pyta nie tylko o podstawowe informacje finansowe firmy, ale również weryfikuje oficjalne licencje firmy oraz certyfikaty. Kontroler szuka też potwierdzenia, że inni zagraniczni klienci korzystają z danego zakładu (jeśli jest to wymóg klienta).

W raporcie znajdą się również podstawowe informacje o fabryce i jej działalności:

- od kiedy działa fabryka
- liczba pracowników z podziałem na departamenty
- powierzchnia zakładu
- główne kraje exportu
- i inne

2. Obserwacja produkcji

Audytor opisuje główne typy produkcji jakie zaobserwował na liniach produkcyjnych (m.in. park maszynowy, wyposażenie, pracownicy, ewentualne wady produktów)

Dzięki temu można odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania. Czy ta fabryka jest w stanie wykonać mój produkt? Czy fabryka skupia się na tanich, podstawowych rozwiązaniach, czy jest w stanie wyprodukować też produkty o wyższym stopniu skomplikowania? Jaką wydajność ma fabryka, czyli ile mniej więcej sztuk mojego produktu jest w stanie wyprodukować w ciągu tygodnia?

3. Weryfikacja wewnętrznego systemu kontroli w fabryce

Podczas audytu sprawdzane są punkty z listy opartej na ISO-9000, kontroler sprawdza zamawiane w fabryce surowce i proces kontroli jakości na różnych stadiach produkcji.

skuteczny import z Chin

A) Jak fabryka wybiera i ocenia swoich dostawców surowców.
B) Czy każdy z pracowników ma jasne instrukcje i procedury dzialania? (lacznie z działem kontoli jakości)
C) Jakie są punkty kontroli jakości podczas produkcji towarów?
D) Jak fabryka kontroluje prace podwykonawców?
E) Jak często maszyny produkcyjne przechodzą kontrole?

Te i inne punkty stanowią trzon inspekcji.

Aby przeczytać kompletną listę punktów według których oceniana jest fabryka zapraszamy do przeczytania artykułu: Import z Chin a wymogi skutecznego audytu twojej fabryki - na podstawie ISO 9000.

Po skończonej kontroli sporządzany jest raport, który jest wysyłany do klienta. Raport zawiera wszystkie wspomniane wyżej informacje oraz zdjęcia i/lub filmy zrobione w zakładzie.

Jaki zamówić audyt fabryki i jaki jest jego koszt?

Często importer nie może zdecydować na podstawie próbek i rozmów z fabrykami, którą fabrykę wybrać na rozpoczęcie produkcji. Dlatego od 20 marca 2013 wychodząc naprzeciw naszym klientom stworzyliśmy specjalne pakiety, dzięki którym, audyt fabryki staje się opłacalny dla nawet niewielkich przedsięwzięć.

skuteczny import z Chin

Koszt audytu fabryki w Chinach
Audyt dla 1 fabryki Audyt dla 2 fabryk Audyt dla 3+ fabryk
Koszt audytu 1000zl +VAT
(1x1000zl)
1600zl +VAT
(2x800zl)
1800zl +VAT
(3x600zl)
Koszt dojazdu / noclegu 0 zl 0 zl 0 zl
Mozliwy termin
inspekcji
3 dni od wplaty 3 dni od wplaty 3 dni od wplaty

Powyższy cennik obowiązuje od 20.03.2013. Czas trwania preferencyjnych stawek na audyt fabryki jest ograniczony.

Aby zamówić audyt fabryki lub uzyskać dodatkowe informacje, przejdź na stronę kontaktową lub napisz na adres email: china@impex.net.pl.

Zamawiam audyt - kontakt

© 2013 Impex Consulting sp. z o.o.

TAGs
created at TagCrowd.com